Kanaljene

Back to the days when men were men and women not allowed inside.

Det var dengang det, sånn vil vi selvsagt ikke ha det lenger, men litt avspasering på mannens premisser er jo ikke å forakte for oss som var i front for kvinnenes rettigheter tilbake i 70-åra.

Planlegging Kanal08

Planlegging er ikke ordentlig igang, men i det minste er det nå opprettet en side hvor man kan skrive ned ideer tanker og ønsker…

Her kan alle skrive Blog, ref Odd G.
%2022/%12/%20 %07:%Dec