Kanal 07 Italia

Turen gikk til Italia… Årets rute, fastlagt en uke før avreise, er Casier - Porto-Levante.

Casier - Porte Grandi - Torcello - øyene Murano, Burano og Venezia - Chioggia - Porto Levante

ca150km 4 sluser 30timer total gangtid

Høydepunkt på turen… ankomst Venezia, helt spesielt.
%2022/%12/%20 %07:%Dec